05/06/2023 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tổng vịnh

Tác giả: Mạc Thiên Tích - 鄚天錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 04:44

 

Mười kiểng Hà Tiên rất hữu tình,
Non non nước nước gẫm nên xinh.
Đông Hồ, Lộc Trĩ luôn dòng chảy,
Nam Phố, Lư Khê một mạch xanh.
Tiêu Tự, Giang Thành, chuông trống ỏi,
Châu Nham, Kim Dự cá chim doanh.
Bình Sơn, Thạch Động là trường cột,
Đồ sộ muôn đời cũng để danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạc Thiên Tích » Tổng vịnh