16/05/2021 07:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lịch sử (II)

Tác giả: Vũ An - Vũ Văn An

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 15:33

 

Cõi Nát Bàn thoắt đã mấy trăm năm
Còn vọng mãi tiếng chuông chùa Yên Tử
Chuỗi tràng hạt vắt ngang chiều lịch sử
Lối vua đi đêm ấy có trăng rằm
1-2001
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ An » Lịch sử (II)