20/06/2021 13:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ túc điền gia
夜宿田家

Tác giả: Đới Phục Cổ - 戴復古

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 04:51

 

Nguyên tác

簦笠相隨走路岐,
一春不換舊征衣。
雨行山崦黃泥阪,
夜扣田家白板扉。
身在亂蛙聲裏睡,
心從化蝶夢中歸。
鄉書十寄九不達,
天北天南雁自飛。

Phiên âm

Đăng lạp tương tuỳ tẩu lộ kỳ,
Nhất xuân bất hoán cựu chinh y.
Vũ hành sơn yêm hoàng nê phản,
Dạ khấu điền gia bạch bản phi.
Thân tại loạn oa thanh lý thuỵ,
Tâm tòng hoá điệp mộng trung quy.
Hương thư thập ký cửu bất đạt,
Thiên bắc thiên nam nhạn tự phi.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tơi nón bên mình khắp đó đây
Một năm dày dạn áo chưa thay
Lội bùn chân núi cơn mưa sớm
Gõ cửa nhà nông lúc tối ngày
Ngủ giữa ếch đồng inh ỏi tiếng
Về trong giấc bướm chập chờn say
Thư nhà mười bức chín không tới
Trời bắc trời nam chiếc nhạn bay
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Phục Cổ » Dạ túc điền gia