22/05/2024 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 044
山居百詠其四十四

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:36

 

Nguyên tác

山居常撫不絃琴,
一曲無生悅我心。
直下反聞聞自性,
誰家屋裏沒觀音。

Phiên âm

Sơn cư thường phủ bất huyền cầm,
Nhất khúc vô sinh duyệt ngã tâm.
Trực hạ phản văn văn tự tính,
Thuỳ gia ốc lý một Quan Âm.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thường khảy đờn không dây,
Một khúc vô sanh thoả thích tâm,
Ngay đó xoay nghe nghe tự tánh,
Nhà ai không có Phật Quan Âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 044