19/10/2021 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 2
將赴成都草堂途中有作,先寄嚴鄭公其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 22:27

 

Nguyên tác

處處青江帶白蘋,
故園猶得見殘春。
雪山斥候無兵馬,
錦裏逢迎有主人。
休怪兒童延俗客,
不教鵝鴨惱比鄰。
習池未覺風流盡,
況復荊州賞更新。

Phiên âm

Xứ xứ thanh giang đới bạch tần,
Cố viên do đắc kiến tàn xuân.
Tuyết sơn xích hậu vô binh mã,
Cẩm lý phùng nghinh hữu chủ nhân.
Hưu quái nhi đồng diên tục khách,
Bất giao nga áp não tì lân.
Tập trì vị giác phong lưu tận,
Huống phục Kinh Châu thưởng cánh tân.

Dịch nghĩa

Nơi nơi sông trong có rau tần trắng,
Vườn cũ còn được thấy lúc xuân tàn.
Thám báo nơi núi Tuyết thấy không có ngựa, lính,
Nơi làng Cẩm đón tiếp có chủ nhân.
Không thấy lạ bọn trẻ dẫn đưa khách tục,
Chẳng khiến vịt ngỗng buồn vì tên hàng xóm hay giúp đỡ.
Ao quen chưa biết là cảnh sống văn minh chấm dứt,
Huống chi Kinh Châu lại có thêm cái mới.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông trong, tần trắng mọc khắp nơi,
Cuối xuân vườn cũ còn được coi.
Tuyết sơn do thám vùng không lính,
Cẩm lý chào mừng chủ có người.
Chẳng khiến lũ le gờm hàng xóm,
Thấy quen bày trẻ đón khách tồi.
Ao quen chưa thấy nền nếp bỏ,
Cái mới Kinh Châu lại tới rồi.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 2