20/11/2019 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:45

 

Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
Thuở nay ăn mặc khó qua khỏi đầu
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha