29/01/2023 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ
渡瀰淪江泊暮將抵橫山下

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2014 18:20

 

Nguyên tác

江盡瀰淪口,
天分直隸營。
暮風滄海立,
斜日亂山行。
短笑移花態,
微吟激鳥聲。
過關渾欲盡,
半減故鄉情。

Phiên âm

Giang tận My Luân khẩu,
Thiên phân Trực Lệ doanh.
Mộ phong thương hải lập,
Tà nhật loạn sơn hành.
Đoản tiếu di hoa thái,
Vi ngâm kích điểu thanh.
Quá quan hồn dục tận,
Bán giảm cố hương tình.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Cuối sông, cửa My Luân
Vùng trời, doanh Trực Lệ
Gió chiều, sóng dâng cao
Núi loạn vầng dương xế
Tiếp vẻ hoa, mỉm cười
Cảm tiếng chim, ngâm khẽ
Qua ải, thành quang quẻ
Giảm nửa tình quê rồi
Các địa danh My Luân và Trực Lệ hiện chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ