07/05/2021 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đẹp và thơ (Cô gái Kim Luông)

Tác giả: Nam Trân - Nguyễn Học Sỹ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 20/04/2007 17:52

 

(Kính tặng ông và bà Thiollier)

Kim Luông nhiều ả mỹ miều
Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi.
Vua Thành Thái


Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượng,
Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo.
Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết
Rằng Thơ thấy Đẹp phải tìm theo.
Thuyền qua đến bến; cô lui lại,
Vẩy chiếc chèo ngang: giọt nước gieo.

Đăm đăm mắt mỏi vì chèo,
Chèo cô quấy nước trong veo giữa dòng.
Biết không? Cô hỡi, biết không?
Chèo cô còn quấy, sóng lòng còn xao!
Đổi “sóng lòng còn sao” thành “sóng lòng còn xao”.

Nguồn: Huế, đẹp và thơ, 1939

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nam Trân » Đẹp và thơ (Cô gái Kim Luông)