07/10/2022 02:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất trong là nước giếng Hồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/09/2020 23:25

 

Nhất trong là nước giếng Hồi[1],
Nhất béo nhất bùi cá rô Đầm Sét[2].
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Gọi tắt tên làng Ngọc Hồi, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội.
[2] Ở xã Thịnh Liệt, là một đoạn sông Kim Ngưu cũ trước kia nối liền với Hồ Tây và chảy về phương nam, về sau dòng sông này bị cạn, đoạn sông ở khu vực Thịnh Liệt thành một dải đầm khá lớn. Nhiều người cho rằng đầm Sét xưa kia chính là đầm Linh Đường, hiện nay vì ăn thông Thịnh Liệt nên gọi là đầm Sét, còn ở Thịnh Liệt xưa chỉ có sông chảy qua, không có đầm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhất trong là nước giếng Hồi