03/10/2020 00:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ rồi...

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 30/06/2009 03:36

 

Cổ rồi... Gió thổi mùa thu,
Tình tang nhịp võng, lời ru - cổ rồi!

Áo the, quần đũi, yếm sồi,
Mớ ba, mớ bảy... em ngồi cùng ai?
Cổ rồi - con vạc, con trai,
Môi trầu cắn chỉ, khuyên tai - cổ rồi!  

Duyên xưa đã tếch về trời
Tít mù tăm...cuốn một thời lùi xa,
Cuội già buồn với gốc đa,
Đánh rơi cổ tích, trăng già trơ trơ!

Cổ rồi - khép nép, mộng mơ,
Tìm đâu áo trắng ngây thơ, chung tình!
2002

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Cổ rồi...