18/10/2021 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 5
與山南上協鎮官陳侯唱和其五

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 08:02

 

Nguyên tác

韓名久仰喜相逢,
近接光儀日正冬。
厚意未交知水淡,
情懷初飲覺醇濃。
吾州聲氣還相尚,
我輩才情正所鍾。
握手談心君莫怪,
陸江一去水千重。

Phiên âm

Hàn danh[1] cửu ngưỡng hỉ tương phùng,
Cận tiếp quang nghi nhật chính đông.
Hậu ý thuỷ giao tri thuỷ đạm,
Tình hoài sơ ẩm giác thuần nùng.
Ngô châu thanh khí hoàn tương thượng,
Ngã bối tài tình chính sở chung.
Ác thủ đàm tâm quân mạc quái,
Lục giang[2] nhất khứ thuỷ thiên trùng.

Dịch nghĩa

Bấy lâu ngưỡng mộ tiếng văn chương nay mừng được gặp mặt
Lại được tiếp cận dung nghi vào lúc hừng đông
Vốn sẵn nhã ý, nên dù trước chưa từng gặp nhau nhưng đã biết tính tình thanh đạm
Vừa nhấp chén đã thấy cái tình nồng nàn, đôn hậu dâng lên
Thanh khí của cả vùng vẫn còn được ưa chộng
Tài, tình của chúng ta được chung đúc chính nơi đây
Cầm tay thổ lộ nỗi lòng, xin chàng chớ ngại
Vì sau khi chàng qua sông Lục Đầu, lại muôn trùng xa cách.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nghe danh ngưỡng mộ, gặp vui mừng,
Được tiếp dung nghi lúc chính đông.
Ý hậu chưa qua hay nước đạm,
Tình hoài vừa nhấp đã hương nồng.
Tài tình chung đúc cho hai kẻ,
Thanh khí mến yêu khắp một vùng.
Tỏ dạ cầm tay xin chớ lạ,
Lục Đầu một bước đã nghìn trùng.
Nguồn:
1. Luận văn thạc sĩ “Hồ Xuân Hương Hán Nôm thi cập kỳ nữ tính ý thức nghiên cứu” 胡春香漢喃詩及其女性意識研究, Trần Trúc Ly, Đại học Trung Sơn, Đài Loan, 4-2005, web: http://etd.lib.nsysu.edu....me=etd-0704105-155357.pdf
2. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
3. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp
[1] Tiếng danh họ Hàn, tức Hàn Kinh Châu. Lý Bạch xưa có câu: "Tôi từng nghe được phong tước hầu muôn hộ, không bằng một lần được gặp ông Kinh Châu họ Hàn".
[2] Sông Lục Đầu. Bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn ghi là "Châu giang" 珠江, tạm để tồn nghi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 5