27/10/2020 14:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điềm ứng: Lành dữ, thời tiết

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2014 20:31

 

Dân tình đói kém: gấu ăn trăng
Gà mái đưa tin gở: gáy quàng
Mồng một đằng đông: trời sắp bão
Cua bò đường cái: lụt mênh mang

Trai nước chiều hôm: sắp gió mưa
Trăng quầng: đại hạn, ruộng đồng khô
Kiến bò lên giậu: mưa lầm lội
Trăng sáng Trung thu: ứng được mùa

Đêm tối ma trơi hiện lững lờ
Xanh lè: trời nắng, đỏ: trời mưa
Quạ kêu: người chết, hồn sa đất
Quẹt réo: đưa tin khách đến nhà
1940
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Điềm ứng: Lành dữ, thời tiết