01/02/2023 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi người quan họ

Tác giả: Chu Minh Khôi

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Manhphi vào 03/03/2007 10:22

 

Giã từ em với hội Lim
Tháng giêng ướt mắt đi tìm thơ tôi
Cầm câu Quan Họ xứ người
Sang sông Như Nguyệt thì trời đổ mưa
Đồng hoang bốn phía gió lùa
Lời ca ướt hết, người vừa ý không?
Giã từ Quan Họ sang sông
Câu thơ tôi viết tìm không nẻo về.
Nguồn: Báo An ninh thủ đô, số xuân Giáp Thân 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Minh Khôi » Gửi người quan họ