02/12/2022 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con chuột máy tính

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/12/2008 16:58

 

Cái đuôi dài ghê
Đi bằng lỗ rốn

Mèo đến cận kề
Cũng không chạy trốn

Giúp người mải mê
Không nề bận rộn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Con chuột máy tính