09/12/2022 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Cao Mẫn Hiên du Tây Hồ
和高敏軒遊西湖

Tác giả: Phạm Sĩ Ái - 范士愛

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2014 20:39

 

Nguyên tác

坐憶西湖二月天,
春風帶酒綠楊邊。
重來冠劍知何日,
一別關山又隔年。
舞榭合刻蘇水柳,
禪房應長慧公蓮。
故人自解離思意,
點綴湖光當畫先。

Phiên âm

Toạ ức Tây Hồ nhị nguyệt thiên
Xuân phong đới tửu lục duơng biên
Trùng lai quan kiếm tri hà nhật
Nhất biệt quan sơn hựu cách niên
Vũ tạ hợp điêu Tô thuỷ liễu
Thiền phòng ưng trưởng Tuệ công liên
Cố nhân tự giải ly tư ý
Điểm xuyết hồ quang đáng hoạ tiên

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngồi nhớ Hồ Tây tháng hai trước
Gió xuân mang rượu liễu xanh bên
Lại về mũ kiếm ngày nao nhỉ?
Một biệt non sông cách mấy niên
Đài múa dòng Tô cùng khắc liễu
Phòng thiền ông Tuệ dáng thơm sen
Cố nhân chừng hiểu niềm xa cách
Tô điểm guơng hồ đáng vẽ lên
Mẫn Hiên là tự của Cao Bá Quát.

Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sĩ Ái » Hoạ Cao Mẫn Hiên du Tây Hồ