18/08/2022 02:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước lụt

Tác giả: Tú Quỳ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 14:44

 

Mưa từng chặp, gió từng hồi,
Ngoảnh lại giang san ngập cả rồi!
Lũ kiến bất tài đeo ngọn cỏ,
Chòm rêu vô lực đóng bèo trôi.
Linh lang vườn rộng nghe chim hót,
Lỏng khỏng giường cao thấy chó ngồi.
Thương bấy hạ dân sao xiết kể,
Nào ông Hạ, Vũ ở đâu rồi!...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Quỳ » Nước lụt