03/07/2022 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia tay

Tác giả: Đỗ Trung Lai

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2009 21:52

 

Chúng mình gặp nhau trong chiến đấu
Cũng vì chiến đấu lại xa nhau
Biên giới mùa mưa nhiều thác lũ
Bạn đi, tôi tiễn đến bên cầu

Sẻ thêm cho bạn mươi viên đạn
Ở đấy hẳn cần hơn tuyến sau
Khi gần, mới chỉ gần bên cạnh
Xa rồi, vào ở hẳn trong nhau
Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » Chia tay