23/09/2021 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu trương cơ kỳ 7
九張機其七

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/09/2014 03:35

 

Nguyên tác

七張機,
鴛鴦織就又遲疑。
只恐被人輕裁剪。
分飛兩處,
一場離恨,
何計再相隨。

Phiên âm

Thất trương cơ,
Uyên ương chức tựu hựu trì nghi.
Chỉ khủng bị nhân khinh tài tiễn.
Phân phi lưỡng xứ,
Nhất trường ly hận,
Hà kế tái tương tuỳ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Canh cửi bảy
Uyên ương dệt rồi vẫn lo âu
Cứ sợ người dưng xén bớt đầu
Xé thành hai mảnh
Biến ra thảm cảnh
Sao ta gặp được nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Cửu trương cơ kỳ 7