25/01/2020 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đang tựa cửa hiên mai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 08:42

 

Em đang tựa cửa hiên mai,
Chàng về chăn ấm gối ai mà về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đang tựa cửa hiên mai