19/01/2021 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh như trái bưởi trái bòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 09:05

 

Anh như trái bưởi trái bòng,
Ngoài da xanh lét, trong lòng chua le.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh như trái bưởi trái bòng