28/05/2022 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 03
翹餞別束生題今夕是何夕十首 其三

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2020 11:17

 

Nguyên tác

今夕是何夕,
傷別不成歡。
無端鐵馬風翻驟,
驚散離魂就枕難。

Phiên âm

Kim tịch thị hà tịch,
Thương biệt bất thành hoan.
Vô đoan thiết mã phong phiên sậu,
Kinh tán ly hồn tựu chẩm nan.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Đêm nay sao dạ bồi hồi
Niềm vui giữa buổi chia tay khó tìm
Chàng lên yên ngựa đường chim
Hồn em tan giữa gối êm nhạt nhoà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 03