20/09/2020 15:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em mất chồng em chả có lo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 16:22

 

Em mất chồng em chả có lo,
Sợ anh mất vợ, nằm co một mình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em mất chồng em chả có lo