20/09/2020 16:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ giặt đồ

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 11/08/2006 04:21

 

Mới đầu ta định làm thơ
Sau cùng cảm thấy giặt đồ hay hơn

Sống như Hàn Tín lòn trôn
Hăm bốn chữ cái nuôi mồm không xong
Ra đường sạch giữa đám đông
Về nhà đóng kín thư phòng thấy dơ

Tắm nhiều lưng vẫn trơ trơ
Tốn bao nước rửa, bàn cờ vẫn xoay

Chi bằng sẵn áo quần đây
Ta dồn cái sạch bên ngoài vào trong
Sá gì một chút xà phòng
Mà đi phản bội tấm lòng chậu thau

Nắng lên phơi áo công hầu
Đợi khô, đóng kịch, biết đâu thành người?
Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Thơ giặt đồ