09/07/2020 00:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại hạn gặp mưa

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 02:25

 

Đã dư mấy tháng ngày khô khao,
Mừng thấy trời cho một trận rào[1].
Hoa đượm màu tươi cười hớn hở,
Cá mừng nước ngọt nhảy lao xao.
Trong triều mọi sĩ[2] đều ca vịnh,
Ngoài nội tam nông[3] kẻo[4] ước ao,
Nhuần khắp bốn phương tạo hóa,
Mây tuôn năm thức chín trùng cao.

Bốn đầu đề của chùm 4 bài thơ Đại hạn gặp mưa, Đất khách gặp bạn cũ, Đuốc hoa đêm động phòng, Khi bảng vàng đề tên nguyên là một bài thơ Đường:

Cửu hạn phùng cam vũ,
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì.
[1] Mưa rào.
[2] Nho sĩ, quan.
[3] Nông dân.
[4] Khỏi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đại hạn gặp mưa