08/12/2021 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ dạ
旅夜

Tác giả: Trần Ngọc Dư - 陳玉璵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2016 18:11

 

Nguyên tác

報國丹心夢未成,
獨於旅館對深更。
消愁孤酌三杯酒,
抱恨難明一片情。
神劍揮來驅黠賊,
大風吹到散雲苹。
洪圖何日能恢復,
孤矢初心慰我生。

Phiên âm

Báo quốc đan tâm mộng vị thành,
Độc ư lữ quán đối thâm canh.
Tiêu sầu cô chước tam bôi tửu,
Bão hận nan minh nhất phiến tình.
Thần kiếm huy lai khu hiệt tặc,
Đại phong xuy đáo tán vân bình.
Hồng đồ hà nhật năng khôi phục,
Hồ thỉ sơ tâm uý ngã sinh.

Dịch nghĩa

Tấm lòng son cứu nước giấc mộng chưa thành
Một mình ở nơi quán trọ lúc canh thâu
Giải sầu hãy rót ba chén rượu
Ôm hận khó tỏ một mối tình
Vung gươm thiêng lên để đuổi loài giặc dữ
Khi gió to nổi lên sẽ tan tác lũ bèo mây
Bao giờ khôi phục được cơ đồ lớn
Mới thoả tấm lòng hồ thỉ của ta

Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Cứu nước lòng son mộng chửa thành,
Quê người trằn trọc lúc thâu canh.
Tiêu sầu tạm rót vài ly rượu,
Ôm hận riêng mang một mối tình.
Giặc nọ vung gươm trừ diệt hết.
Bèo kia nổi gió cuốn tan tành,
Bao giờ khôi phục non sông cũ,
Giấc mộng cung tên thoả chí mình.
Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Dư » Lữ dạ