17/07/2024 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuần thị Chân Đăng châu
巡視真登州

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 03:09

 

Nguyên tác

天開地闢三江路,
奇絕茲遊我未曾。
徼外百蠻環古壘,
國西鉅鎮壯真登。
池為地塹石城壁,
屋似橧巢塔豆登。
欲上崑崙訪玄圃,
摶風萬里快飛鵬。

Phiên âm

Thiên khai địa tịch Tam Giang Lộ,
Kỳ tuyệt tư du ngã vị tằng.
Kiểu ngoại bách man hoàn cổ luỹ,
Quốc tây cự trấn tráng Chân Đăng.
Trì vi địa tạm, thạch thành bích,
Ốc tự tăng sào, tháp đậu đăng.
Dục thướng Côn Luân phỏng Huyền Phố,
Đoàn phong vạn lý khoái phi bằng.

Dịch nghĩa

Trời đất mở ra lộ Tam Giang,
Ta chưa từng đi chơi tuyệt lạ như lần này.
Ngoài biên tái, những cổ luỹ bao quanh trăm tộc man,
Châu Chân Đăng to lớn, phía tây đất nước.
Ao làm hào đất, đá làm tường thành,
Nhà như chòi, tháp như âu liễn.
Muốn lên núi Côn Luân thăm cảnh Huyền Phố,
Cưỡi giá vạn dặm như chim bằng bay vút.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời đất Tam Giang mở lộ nầy,
Ta chưa du ngoạn tuyệt như vầy.
Biên cương cổ luỹ trăm man tộc,
To lớn Chân Đăng huyện phía tây.
Tường đá làm thành ao luỹ đất,
Chòi cây nhà ở tháp leo cây.
Côn Luân muốn đến thăm Huyền Phố
Cưỡi gió dặm nghìn bằng vút bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Tuần thị Chân Đăng châu