15/04/2021 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh phụ oán
征婦怨

Tác giả: Kwon Pil - 권필

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 16:45

 

Nguyên tác

交河霜落雁南飛,
九月金城未解圍。
征婦不知郞已沒,
夜深猶自擣寒衣。

Phiên âm

Giao hà[1] sương lạc nhạn nam phi,
Cửu nguyệt Kim thành[2] vị giải vi.
Chinh phụ bất tri lang dĩ một,
Dạ thâm do tự đảo hàn y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bay nam nhạn xuống Giao Hà
Thành Kim tháng chín giặc đà bủa vây
Chồng chinh phụ mất nào hay
Đêm khuya đập áo chờ ngày gửi đi
[1] Tên sông ở Cao Xương 高昌, Thổ Lỗ Phồn 吐魯番 (Turpan), Tân Cương.
[2] Tên thành trên sông Giao hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kwon Pil » Chinh phụ oán