14/08/2022 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá cố Hộc Tư hiệu thư trang kỳ 2
過故斛斯校書莊其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2015 22:27

 

Nguyên tác

燕入非旁舍,
鷗歸只故池。
斷橋無復板,
臥柳自生枝。
遂有山陽作,
多慚鮑叔知。
素交零落盡,
白首淚雙垂。

Phiên âm

Yến nhập phi bàng xá,
Âu qui chỉ cố trì.
Đoạn kiều vô phục bản,
Ngoạ liễu tự sinh chi.
Toại hữu Sơn Dương tác[1],
Đa tàm Bão Thúc[2] tri.
Tố giao linh lạc tận,
Bạch thủ lệ song thuỳ.

Dịch nghĩa

Chim yến bay vào nhưng không phải là để tìm tổ,
Con cò trở lại chỉ vì cái ao xưa.
Cầu long không bắc lại ván,
Cây liễu gãy tự mọc thêm cành.
Đã có sáo thổi giống như Sơn Dương,
Nhưng lại thẹn ông Bão Thúc Nha biết rõ!
Những bạn cũ nay phân cách cả,
Đầu bạc mà hai hàng lệ tuôn rơi!

Bản dịch của Phạm Doanh

Cò về vì ao cũ,
Yến tới chẳng nhờ tranh.
Cầu gãy khó bắc ván,
Liễu gãy lại mọc cành,
Đã có Sơn Dương khúc,
Những thẹn Bão Thúc rành.
Bạn cũ nay xa cách,
Đầu bạc mắt long lanh.
(Năm 764)

[1] Hướng Tú 向秀 đời Tấn về nơi nhà cũ nghe tiếng sáo hàng xóm thổi buồn, nhớ lại các bạn cũ là Kê Khang và Lữ An.
[2] Bão Thúc Nha, bạn của Quản Trọng, nhân vật thời Xuân Thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quá cố Hộc Tư hiệu thư trang kỳ 2