08/08/2020 11:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hoài kỳ 3
秋懷其三

Tác giả: Nguyễn Lộ Trạch - 阮露澤

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 23:25

 

Phiên âm

Thương tâm vô kế vãn tà huy,
Nhẫn hướng song tiền phú Thức vi.
Cấn nhạc tân dư hoa thặng lệ,
Ô, Y trần hậu yến cô phi.
Long xà dược thạch biên trù thiết,
Đàn điếm binh xa quốc kế vi.
Thập vạn kiếm hoành chỉ thủ tiếu,
Quân khan thu thảo mãn thành phì.

Bản dịch của Mai Cao Chương

Lòng đau khôn kéo ánh tà huy,
Song vắng ngậm ngùi đọc Thức vi.
Hoa khóc lửa tàn miền Cấn Nhạc,
Bụi mờ én lạc ngõ Ô Y.
Biên phòng cấp bách điều trần rõ,
Hoà hội sai lầm, quốc sách nguy.
Chục vạn tay gươm vô tích sự,
Đầy thành cỏ dại phủ xanh rì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lộ Trạch » Thu hoài kỳ 3