29/06/2022 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyền

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2020 23:04

 

Tôi viết bài thơ ca ngợi thuyền
Thuyền trăm sông nước của trăm miền
Thuyền thon vun vút nguồn về biển
Đầy đặn ghe bầu giữa nước lên.

Tình của nước xanh, của nước hồng
Thuyền cao dong dỏng gió tràn hông
Buồm giăng làm cánh, chim bay toả
Lườn rẽ sóng làm cá biển đông.

Xuống nước thuyền vui, nước cũng vui
Dáng thuyền dáng sóng điệp muôn đời
Nở thêm thớ gỗ hương còn chát
Như thuở rừng xuân nhựa mới sôi.

Những chiếc thuyền đi khắp nước non
Khoang đầy muối gạo, đầy tâm hồn
Gỗ nâu, cát bạc, đằm nghìn chuyến
Cửa biển chiều đưa, trưa cửa sông.

Hội biển, hội sông, hội nước trời
Trăm sông hợp xướng đẹp trăm lời
Mỗi thuyền một nhịp hoà muôn nhịp.
Trang nước thuyền đua phóng nét tươi.
1977

Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Thuyền