26/09/2022 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ tự Kính Sơn quy Thuật Cổ triệu ẩm Giới Đình dĩ bệnh tiên khởi
初自徑山歸述古召飲介亭以病先起

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:47

 

Nguyên tác

西風初作十分涼,
喜見新橙透甲香。
遲暮賞心驚節物,
登臨病眼怯秋光。
慣眠處士雲庵里,
倦醉佳人錦瑟旁。
猶有夢迴清興在,
臥聞歸路樂聲長。

Phiên âm

Tây phong sơ tác thập phân lương,
Hỉ kiến tân tranh thấu giáp hương.
Trì mộ thưởng tâm kinh tiết vật,
Đăng lâm bệnh nhãn khiếp thu quang.
Quán miên xử sĩ vân am lý,
Quyện tuý giai nhân cẩm sắt bàng.
Do hữu mộng hồi thanh hứng tại,
Ngoạ văn quy lộ nhạc thanh trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lạnh mười phần khi gió tây vừa thổi
Cam đầu mùa xuyên áo ấp mùi hương
Chiều xuống chậm giật mình, mùa thay đổi
Bước lên cao mắt bệnh cảnh thu vương
Chốn am mây quen ngủ ngày, xử sĩ
Khách giai nhân bên đàn gấm mệt say
Mộng vẫn còn nên hứng thơ sôi nổi
Trên đường về réo rắt tiếng nhạc bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Sơ tự Kính Sơn quy Thuật Cổ triệu ẩm Giới Đình dĩ bệnh tiên khởi