31/03/2023 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông phương vị minh 1
東方未明 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:44

 

Nguyên tác

東方未明,
顛倒衣裳。
顛之倒之,
自公召之。

Phiên âm

Đông phương vị mang (minh),
Điên đảo y thường.
Điên chi điểu (đảo) chi,
Tự công triệu chi.

Dịch nghĩa

Trời phương đông chưa sáng,
Mà đã vội áo quần xốc xếch.
Áo quần xốc xếch chưa kịp sửa sang cho tề chỉ để kịp đi chầu,
Lại có kẻ từ bên nhà vua sang gọi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trời phương đông vẫn chưa sáng hẳn,
Áo quần chưa ngay ngắn chỉnh trang.
Ngả nghiêng xốc xếch vội vàng,
Thì vua đã phái người sang triệu vời.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tự: từ nơi.

Việc đi chầu của quần thần, khi sáng rõ, phân biệt được màu sắc mới nhập trào. Nhà thơ này châm biếm vua của mình ăn uống thức ngủ không có thời tiết, hiệu lịnh sai khiến không có giờ khắc. Nói rằng phương đông chưa kịp sáng mà đã vội vã, áo quần xốc xếch, không kịp sửa sang cho tề chỉnh để đi chầu thì thi cho là đã sớm rồi. Nhưng lại có kẻ từ bên nhà vua sang triệu vời, thì lại cho là còn trễ nữa.

Hoặc cho rằng: sở dĩ đã như thế (áo quần điên đảo xốc xếch) là vì từ bên ngoài công sở có kẻ đến mời, cho nên mói như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông phương vị minh 1