17/01/2021 17:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lệ vàng Penthésilée

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 22/11/2012 09:41

 

Sương tàn cấm nguyệt cuồng mê lâm tuyền
Bà về cỏ rậm oan khiên
Âu lo ruộng thấp ưu phiền giậu thưa
Mộng trường sớm nắng chiều mưa
Trái vườn vãn thục mùa dưa giậy giàng
Tam thu trì ngự giữa hàng
Xanh um đậu khấu sen vàng nấu nung
O bồng sương đục khuếch sung
Vô ngần o bế vô cùng với o
Song trùng xuân sắc một kho
Bổ sung tròn trĩnh tồn lo đôi vành
Bà về cấm nguyệt đạp thanh
Điệp trùng công lực thập thành bà đi
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Lệ vàng Penthésilée