27/09/2022 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Điệp sơn
三疊山

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 11:12

 

Nguyên tác

清華山水帝王州,
書劍重來是故吾。
三疊峰頭初縱目,
九龍江外一回頭。
岩迷樹色千青落,
海入雲邊片白浮。
擬把予情訂泉石,
不知泉石信予不。

Phiên âm

Thanh Hoa[1] sơn thuỷ đế vương châu,
Thư kiếm trùng lai thị cố ngô.
Tam Điệp phong đầu sơ túng mục,
Cửu Long giang ngoại nhất hồi đầu.
Nham mê thụ sắc thiên thanh lạc,
Hải nhập vân biên phiến bạch phù.
Nghĩ bả dư tình đính tuyền thạch,
Bất tri tuyền thạch tín dư phầu.

Dịch nghĩa

Núi sông Thanh Hoá vốn là đất đế vương
Vẫn chính là ta ngày trước lại đeo gươm cắp sách đến đây
Trên đỉnh núi Tam Điệp vừa buông tầm mắt
Ngoảnh đầu đã thấy Cửu Long giang ở đắng xa
Sườn núi lẫn mầu cây nơi nơi xanh ngắt
Chân mây liền mặt bể một làn trắng dập dềnh
Những toan đêm nối lòng mà hẹn với suối đá
Chẳng hay suối đá có tin mình không?

Bản dịch của Hoàng Tạo

Thanh Hoa sông núi đế vương xưa,
Gươm sách đường quen lại vẫn ta.
Phóng mắt đầu non Tam Điệp rõ,
Ngoảnh đầu dòng nước Cửu Long xa.
Xanh pha sườn núi màu cây lẫn,
Trắng lộn chân mây mặt bể mờ.
Những muốn ăn thề cùng suối đá.
Biết dâu suối đá có tin mà ?
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Tam Điệp là dãy núi ở giữa hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Tức Thanh Hoá, đời Minh Mạng do kỵ huý vợ vua là Hồ Thị Hoa nên đổi tên là Thanh Hoá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tam Điệp sơn