06/12/2021 07:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ cha trượng quá ngọc vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 12:29

 

Mẹ cha trượng quá ngọc vàng,
Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ cha trượng quá ngọc vàng