12/08/2022 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 1
竹枝詞其一

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:49

 

Nguyên tác

瞿塘峽口冷煙低,
白帝城頭月向西。
唱到竹枝聲咽處,
寒猿晴鳥一時啼。

Phiên âm

Cù Đường giáp khẩu lãnh yên đê,
Bạch Đế thành đầu nguyệt hướng tê.
Xướng đáo "Trúc chi" thanh yết xứ,
Hàn viên tình điểu nhất thời đề.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương lạnh xuống Cù Đường đầu núi
Bạch Đế thành trăng chiếu về tây
"Trúc chi" ẩn ức đâu đây
Chim quang vượn lạnh vang đầy tiếng kêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Trúc chi từ kỳ 1