21/08/2019 22:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 016

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:10

 

Bản dịch (của Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan)

Tôi đã được mời dự đại hội trần gian; đời tôi thật có ân phúc diệm kiều. Đến đây tôi đã được nhìn và được nghe.

Tại hội vui này, phần tôi là mang đàn dạo khúc; và tôi đã làm hết sức mình.

Bây giờ, xin thưa, đã đến giờ chưa nhỉ để tôi được phép bước vào nhìn mặt người và dâng lời kính lạy lặng thầm?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 016