23/05/2022 17:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi chị Hằng

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 23/05/2009 03:30

 

Vui buồn? thơ điệu lâm ly
Lạc loài như thể thầm thì nhớ nhung
Nhớ em quan ải điệp trùng
Nhớ đời thiên thể vô cùng tới nơi
Nhớ nhau xa lánh mặt trời
Quên nhau lại nhớ muôn đời mặt trăng
Vui buồn ngưng tụ tuyết băng
Về trời tụ họp chị Hằng chúng ta
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Gửi chị Hằng