23/03/2023 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáng sớm, vừa kéo nước

Tác giả: Ryōkan Taigu - 良寛大愚

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2010 03:20

 

Bản dịch của Hoang Phong

Sáng sớm, vừa kéo nước
Vừa làm cỏ
Lại vừa hái rau –
Vào những lúc ngớt hạt
Giữa những cơn mưa rào
Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryōkan Taigu » Sáng sớm, vừa kéo nước