02/12/2022 14:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại
江樓晚眺景物鮮奇吟翫成篇寄水部張籍員外

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 16:32

 

Nguyên tác

澹煙疏雨間斜陽,
江色鮮明海氣涼。
蜃散雲收破樓閣,
虹殘水照斷橋樑。
風翻白浪花千片,
雁點青天字一行。
好著丹青圖畫取,
題詩寄與水曹郎。

Phiên âm

Đạm yên sơ vũ gián tà dương,
Giang sắc tiên minh hải khí lương.
Thẩn tán vân thu phá lâu các,
Hồng tàn thuỷ chiếu đoạn kiều lương.
Phong phiên bạch lãng hoa thiên phiến.
Nhạn điểm thanh thiên tự nhất hàng.
Hảo trước đan thanh đồ hoạ thủ,
Đề thi ký dữ Thuỷ tào lang.

Bản dịch của Tản Đà

Nhạt thưa mưa khói, lẫn tà dương,
Sông biển xinh thay! mát lạ nhường.
Lầu thẩn tan hình mây vén lại,
Cầu vồng đứt bóng nước soi ngang.
Gió bay sóng trắng hoa nghìn phiến,
Nhạn chấm trời xanh chữ một hàng.
Xanh đỏ muốn đem mà vẽ lấy,
Đề thơ gửi bác Thủy tào lang.
Nguồn: báo Ngày nay số 123 (14-8-1939)
Nguồn: Báo Ngày nay, số 123 (14-8-1939)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại