26/01/2022 00:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư gia
漁家

Tác giả: Trương Kiều - 張喬

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 17:06

 

Nguyên tác

擁棹思悠悠,
更深泛積流。
唯將一星火,
何處宿蘆洲。

Phiên âm

Ung trạo tự du du,
Canh thâm phiếm tích lưu.
Duy tương nhất tinh hoả,
Hà xứ túc lô châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ôm mái chèo thuyền trôi dặc dặc
Canh đã khuya nổi giữa cuồng lưu
Theo đốm sao thuyền đi đi mãi
Ngủ nơi nào giữa những bãi lau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kiều » Ngư gia