24/06/2021 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 11:46

 

Ai ra Kẻ Chợ[1]
Nhắn ông hàng hương
Thơm tho giữ lấy đạo thường
Đừng châm lửa đuốc khó đường bền lâu
Khảo dị:
Ai sang Hà Nội
Nhắn nhủ hàng hương
Giữ lấy đạo thường
Chớ đánh lửa mà đau lòng khói
Có điều chi xin người cứ nói
Có điều gì đã có chúng tôi đây
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Tên cổ lưu hành trong dân chúng chỉ kinh thành Thăng Long cũ tức Hà Nội. Những bản đồ cũ của người phương Tây vào thế kỷ thứ 16, 17 đều ghi Kẻ Chợ để chỉ thành Thăng Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương