24/10/2021 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng khuya

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:22

 

Ngập ngừng trước buổi trăng non
Bên đèn bóng mãi vẫn còn cợt ta
Ngày đi vượt mấy non tà
Đêm về khắc khoải xót xa với mình.

Lặng thầm tấc dạ trung trinh
Bóng khuya mình chỉ một mình đầy vơi
Biết ai tri kỷ phương trời
Tình thơ với một tuyệt vời hương xuân.
1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Bóng khuya