25/10/2021 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 015
山居百詠其十五

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:06

 

Nguyên tác

山居出入放頭低,
不理人間是與非。
收拾身心歸故里,
免教帶水又拖泥。

Phiên âm

Sơn cư xuất nhập phóng đầu đê,
Bất lý nhân gian thị dữ phi.
Thu thập thân tâm quy cố lý,
Miễn giao đới thuỷ hựu tha nê.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi lui tới khỏi chìu lòn,
Phải trái thói đời chẳng chen bon,
Lượm lặt thân tâm về chốn cũ,
Khỏi vương nước đục với bùn non.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 015