04/02/2023 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đánh giá tầm nhân văn

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/11/2011 00:09

 

Tầm vóc mỗi người ta
- tầm nhân văn chính tà -
Để không nhầm thật giả
cần đợi lúc đi xa?
Nguồn: Dung thông thi (thơ), Huy Dung, NXBTH TP Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Đánh giá tầm nhân văn