23/01/2022 23:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 004

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 16/06/2008 22:05

 

Trái tim
Mong manh như bóng nước
Vỡ tan
Khi đến bờ yêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thanh Bình » Bài 004