25/03/2023 17:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Châu mạn - Ức Cao Chu Thần

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2008 19:33

 

Phiên âm

Thảo các vi lương
Ba li lạc nhật
Vãn lai tà bằng lan can
Vọng bình vu thập lí
Tận xứ thị lâm loan
Ức tương dữ
Trường đình bả tửu
Thu phong tiêu thích
Tế vũ lan san
Thoát chinh tiên trì tặng
Phạ ca tam điệp Dương Quan
Lưu quan nhẫm nhiễm
Đáo như kim, chiết liễu kham phan
Khởi anh phất tình sơ
Giang hồ kế đắc
Đầu lão thuỳ can
Tùng hữu nam quy hồng nhạn
Âm thư ký, thiên hải màn màn
Đãn đình vân ngưng tứ
Bất câm Sở thuỷ Ngô san

Bản dịch của Phan Văn Các

Se lạnh chòi rơm
Giậu rào ác lặn
Chiều về nghiêng tựa lan can
Ngóng đồng xa mười dặm
Nẻo khuất ấy non ngàn
Nhớ từng hẹn
Trường đình nâng chén
Gió thu hiu hắt
Mưa bụi miên man
Rút ngọn roi đưa tặng
Sợ ca Tam điệp Dương Quan
Tháng ngày thấm thoắt
Đến hôm nay liễu đủ tầm vin
Há nhạt hứng hoạn đồ
Giang hồ được kế
Già lão buông cần
Dẫy có về nam hồng nhạn
Thư dù gửi, trời bể mênh mang
Nhưng mây dừng đọng tứ
Chịu sao núi Bắc sông Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Dương Châu mạn - Ức Cao Chu Thần