05/07/2020 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi cua, cua nói có

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 09:10

 

Hỏi cua, cua nói có,
Hỏi vò vọ[1], vò vọ nói không.
Cơ chi có ngôi miếu giữa đồng,
Thề cho hẳn dạ kẻo lòng anh nghi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Một loài cua nhỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỏi cua, cua nói có