09/12/2021 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nai và bụi nho
Le cerf et la vigne

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2009 20:56

 

Nguyên tác

Un cerf, à la faveur d’une vigne fort haute,
Et telle qu’on en voit en de certains climats,
S’étant mis à couvert et sauvé du trépas,
Les veneurs, pour ce coup, croyaient leurs chiens en faute;
Ils les rappellent donc. Le cerf, hors de danger,
Broute sa bienfaitrice : ingratitude extrême !
On l’entend, on retourne, on le fait déloger :
           Il vient mourir en ce lieu même.
“J’ai mérité, dit-il, ce juste châtiment :
Profitez-en, ingrats.” Il tombe en ce moment.
La meute en fait curée : il lui fut inutile
De pleurer aux veneurs à sa mort arrivés.

Vraie image de ceux qui profanent l’asile
                   Qui les a conservés.

Bản dịch của Nguyễn Đình, Huỳnh Lý

Nấp bụi nho kềnh cao chất ngất
Thứ nho to ít gặp dưới bầu trời
Được nho che, Nai khỏi bị toi đời
Người săn ngỡ chó lạc hơi, lui gót
Và gọi chó về, Nai may sống sót
Nhè ân nhân nhai ngấu... Tội vong ân!
Người nghe ra quay lại: Hết chỗ ẩn thân
Cùng đường chạy, Nai trở về đây bỏ mạng
Nó trăng trối: “Ta chết là rất đáng
Ai vong ân, coi đấy!” Đoạn Nai nhào
Đàn chó săn được uý lạo một chầu
Nai đã khóc hoài công với bọn người chực xẻo

Đó là hình ảnh kẻ phũ phàng giày xéo
Nơi vừa qua đã chở che mình
Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fôngten, NXB Văn học, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Nai và bụi nho