31/05/2023 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phía sau Viazma
За Вязьмой

Tác giả: Aleksandr Tvardovsky - Александр Твардовский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 04/12/2018 07:06

 

Nguyên tác

По старой дороге на запад, за Вязьмой,
В кустах по оборкам смоленских лощин,
Вы видели, сколько там наших машин,
Что осенью той, в отступленье, завязли?

Иная торчит, запрокинувшись косо,
В поломанном, втоптанном в грязь лозняке,
Как будто бы пить подползала к реке -
И не доползла. И долго в тоске,
Во тьме, под огнем буксовали колеса.

И мученик этой дороги - шофер,
Которому все нипочем по профессии,
Лопату свою доставал и топор,
Капот поднимал, проверяя мотор,
Топтался в болотном отчаянном месиве.

Погиб ли он там, по пути на восток,
Покинув трехтонку свою без оглядки,
В зятья ли пристал к подходящей солдатке,
Иль фронт перешел и в свой полк на порог
Явился, представился в полном порядке,
И нынче по этому ездит шоссе
Шофер, как шофер, неприметный, как все,
Угревший свое неизменное место,-
Про то неизвестно...

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Trên đường cũ, phía Tây, Viazma ấy
Vùng trũng Xmolen ngay cạnh lùm cây
Bạn có thấy cơ man xe chúng ta bỏ lại
Mùa thu này, quân mình phải rút khỏi đây

Đứng lù lù, đuôi xe ngửa mặt
Trong đám liễu tan hoang, dầm nát trong bùn
Giống như kiểu bò xuống sông lấy nước
Nhưng chẳng đến nơi, chán nản, u buồn
Dưới lửa đạn, bánh xe quay trượt

Anh lái xe như giữa đường hành xác
Về nghiệp nghề quả là chẳng giống ai
Nào rìu, xẻng bày ra đủ bên ngoài
Mở nắp xe, kiểm tra động cơ, máy móc
Chân dầm mãi trong bùn lầy tuyệt vọng

Trên đường về phía đông, anh mất hay còn
Xe ba tấn vứt đi, không thèm ngoái lại
Có thể anh cặp với một nàng lính trẻ
Cũng có thể anh đến được trung đoàn
Để trình diện đúng theo điều lệnh
Hoặc lúc này rong ruổi đường vạn dặm?
Dân tài xế nào cũng giống hệt như nhau
Ai cũng lo việc của mình chu tất
- Chuyện thế nào quả chưa biết được đâu
1943
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Tvardovsky » Phía sau Viazma